تعداد بازدید از صفحه:

259

تولد:

ملیت:

زهرا نائب

بازیگر

زهرا نائب در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "مصلحت"، "چهارشنبه 19 اردیبهشت"، "تروا" و سریال "میدان سرخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (1)