تعداد بازدید از صفحه:

380

تولد:

ملیت:

محمدعلی نقی لو

محمدعلی نقی لو در آثاری همچون فیلمهای "پاستاریونی"، "متری شش و نیم"، "گشت 2" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)