تعداد بازدید از صفحه:

257

تولد:

ملیت:

پارسا بهشتی

بازیگر

پارسا بهشتی در آثاری همچون فیلمهای "گیسوم"، "متری شیش و نیم"، "ه دو چشم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)