تعداد بازدید از صفحه:

212

تولد:

ملیت:

بهزاد حاجی حسنی

بهزاد حاجی حسنی در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "بمب یک عاشقانه"، "ماجرای نیمروز"، "سایه بر خورشید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)