تعداد بازدید از صفحه:

159

تولد:

ملیت:

ساجده حمیدی

ساجده حمیدی در آثاری همچون فیلم "متری شیش و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)