تعداد بازدید از صفحه:

296

تولد:

ملیت:

محمد کاظمی

بازیگر

محمد کاظمی در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "اشنوگل" و سریالهای "جهیزیه"، "تورشا شیرین"، "بچه های ادیب"، "قرار سیز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (4)