تعداد بازدید از صفحه:

219

تولد:

ملیت:

تژاو یونس پور

تژاو یونس پور در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "برادرم خسرو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)