تعداد بازدید از صفحه:

268

تولد:

ملیت:

میلاد معیری

میلاد معیری در آثاری همچون فیلمهای "مخفیگاه"، "مانی"، "متری شش و نیم"، "پل خواب"، "تا فردا" و سریال "سرگیجه"به عنوان بازیگر حضور داشته است.

میلاد معیری سابقه حضور در فیلمهای کوتاه "موردی برای نشان دادن نیست"، "شوگرکراش"، "مهارت"، "دوش آخر" و نمایشهای "مارادونا"، "خاک سفید"، "پناه کاه"، "صورت پنهان"، "دیر راهبان"، "هملت تهران 2017"، "تشریفات"، "آشپزخانه" را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (12)

بازیگری (سریال) (1)