تعداد بازدید از صفحه:

181

تولد:

ملیت:

امیرحسین مسلمی

امیرحسین مسلمی در آثاری همچون فیلمهای "چند میگیری گریه کنی 2"، "متری شیش و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)