تعداد بازدید از صفحه:

222

تولد:

ملیت:

پیمان قاسم زاده

پیمان قاسم زاده در آثاری همچون فیلم "متری شیش و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)