تعداد بازدید از صفحه:

176

تولد:

ملیت:

محسن بانصیری

محسن بانصیری در آثاری همچون فیلم "متری شیش و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)