تولد:

ملیت:

فرناز یزدی

فرناز یزدی در آثاری همچون فیلم "آفرینش بین دو سطح" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)