تعداد بازدید از صفحه:

237

تولد:

ملیت:

فرناز یزدی

فرناز یزدی در آثاری همچون فیلم "آفرینش بین دو سطح" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)