تعداد بازدید از صفحه:

299

تولد:

ملیت:

طاهر بالوئی

بازیگر

طاهر بالوئی در آثاری همچون فیلمهای "مثلث واژگون"، "آفرینش بین دو سطح" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)