تولد:

ملیت:

طاها عابدی

طاها عابدی در آثاری همچون فیلم "پیشی میشی" و نمایش "ایوب خان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)