تعداد بازدید از صفحه:

302

تولد:

ملیت:

طاها عابدی

بازیگر

طاها عابدی در آثاری همچون فیلم "پیشی میشی" و نمایشهای "برگشتن"، "مکبث"، "ایوب خان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)