تولد:

ملیت:

ماهان عابدی

ماهان عابدی در آثاری همچون فیلم "پیشی میشی" و سریالهای "ستارخان"، "ایراندخت" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

ماهان عابدی همچنین سابقه حضور در نمایش "ایوب خان" را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)