تعداد بازدید از صفحه:

609

تولد:

ملیت:

میلاد ترقی خواه

میلاد ترقی خواه در آثاری همچون فیلمهای "کن پامنار"، "23 نفر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)