تولد:

ملیت:

مرتضی یونس زاده

مرتضی یونس زاده در آثاری همچون فیلمهای "یک روز طولانی"، "هم سایه ها"، "رویای سینما"، "فکه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (4)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)