تعداد بازدید از صفحه:

241

تولد:

ملیت:

مسعود جلالی

مسعود جلالی در آثاری همچون فیلمهای "یدو"، "خروج"، "کشتی ارواح" و سریال "خاک سرخ" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)