تعداد بازدید از صفحه:

400

تولد:

ملیت:

سهراب منصوری

سهراب منصوری در آثاری همچون فیلمهای "دسته دختران"، "سینما متروپل"، "لوفتاب"، "خروج" و سریال "ایستگاه 13" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)

بازیگری (سریال) (1)