تعداد بازدید از صفحه:

254

تولد:

ملیت:

راضیه مدح گرزاده

راضیه مدح گرزاده به عنوان بازیگر در فیلمهای "خروج"، "آتش باران"، "سفری برای صفر" و سریال "جذر و مد" حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)