تعداد بازدید از صفحه:

199

تولد:

ملیت:

قربانعلی موسوی

قربانعلی موسوی در آثاری همچون فیلمهای "خروج"، "سین دهم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)