تعداد بازدید از صفحه:

155

تولد:

ملیت:

امیرصالح خرم آبادی

امیرصالح خرم آبادی در آثاری همچون فیلم "خروج" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

خروج

1398