نام:

رضا نوری

تعداد بازدید از صفحه:

276

تولد:

ملیت:

رضا نوری

بازیگر

رضا نوری در آثاری همچون فیلمهای "یدو"، "خروج" "23 نفر"، "چ"، "پنالتی" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)