تولد:

ملیت:

صفر محمدی

صفر محمدی به عنوان بازیگر در فیلم های سینمایی "خورشید"، "مغزهای کوچک زنگ زده"، "پیلوت"، "من" ، "راه رفتن روی سیم", "فروغ فرخزاد" و سریالهای "شرم"، "نفس شیرین"، "نجلا ۲"، "دیگری"، "گشت ویژه" و ... حضور داشته است.

فیلموگرافی (8)

سریال ها (7)

کارگردانی (0)