تعداد بازدید از صفحه:

436

تولد:

ملیت:

نوشین غریبی

نوشین غریبی در آثاری همچون فیلمهای "شیرین قناری بود"، "یک داستان کوتاه و چند قصه دیگر"، "قصه ها و واقعیت ها" و سریال "قهوه تلخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)