تعداد بازدید از صفحه:

208

تولد:

ملیت:

علی حاج حسین علی

علی حاج حسین علی در آثاری همچون فیلمهای "بی رویا"، "طلا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)