تعداد بازدید از صفحه:

223

تولد:

ملیت:

حسین رجایی

حسین رجایی در آثاری همچون فیلمهای "طلا"، "صلات ظهر"، "سبز سپید سرخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)