تعداد بازدید از صفحه:

435

تولد:

ملیت:

دانیال کوهستانی

دانیال کوهستانی در آثاری همچون فیلمهای "فرزند خوانده"، "یک نفر دیگر"، "پیش خواهد آمد" و سریالهای "مسافرخانه سعادت"، "نیمکت" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (2)