تعداد بازدید از صفحه:

215

تولد:

ملیت:

آرزو لولویی

آرزو لولویی در آثاری همچون فیلم "زیرنظر" و سریال "نیاز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

نیاز

1394