تعداد بازدید از صفحه:

218

تولد:

ملیت:

مریم جان قربان

مریم جان قربان در آثاری همچون فیلم "زیرنظر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)