تولد:

ملیت:

هوشنگ ترخوانه

هوشنگ ترخوانه در آثاری همچون فیلمهای "زیرنظر"، "دم سرخ ها"، "مسابقه ازدواج" و سریالهای "ملکه گدایان"، "سالهای دور از خانه"، "بهترین نقش زندگی"، "مرز خوشبختی"، "زعفرانی" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (12)

کارگردانی (0)