تولد:

ملیت:

غزاله روغنی

بازیگر

غزاله روغنی به عنوان بازیگر در فیلم "خوب بد جلف 2: ارتش سری"و "بی وزنی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)