تولد:

ملیت:

پدرام محمدی

بازیگر

فیلموگرافی (1)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)