تولد:

ملیت:

مرتضی حسنلو

مرتضی حسنلو در آثاری همچون فیلم های "دختر الهام"، "خوب بد جلف 2 : ارتش سری" و سریالهای "خوب بد جلف: رادیواکتیو"، "در میان خاکستر" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)