تعداد بازدید از صفحه:

396

تولد:

ملیت:

مرتضی حسنلو

مرتضی حسنلو در آثاری همچون فیلم های "دختر الهام"، "خوب بد جلف 2 : ارتش سری" و سریالهای "خوب بد جلف: رادیواکتیو"، "در میان خاکستر" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مرتضی حسنلو همچنین سابقه حضور در فیلم کوتاه "چاه" و نمایش "کرگدن" را نیز برعهده داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (2)