تولد:

1362

ملیت:

بابک کمانگیر

بازیگر

متولد: 1362

بابک کمانگیر متولد 1362/08/29 میباشد. وی در آثاری همچون فیلم "خوب بد جلف 2 : ارتش سری" و سریالهای "خوب بد جلف: رادیواکتیو"، "در حاشیه 2" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)