تولد:

ملیت:

امیرارسلان صالحیان

بازیگر

فیلموگرافی (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)