تعداد بازدید از صفحه:

227

تولد:

ملیت:

مهدی خسروی

بازیگر | کارگردان

مهدی خسروی کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "هفت معکوس"، "عروس خیابان فرشته" را برعهده داشته است.

مهدی خسروی همچنین در فیلم "هفت معکوس" به عنوان بازیگر نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

کارگردان (2)