تولد:

1359

ملیت:

محسن عبدالهیان

بازیگر

متولد: 1359

محسن عبداللهیان متولد 21 مرداد 1359 در تهران، مدرس است. متخصص زبان بدن و ریز حالت چهره از آمریکا می باشد، او با حالت صورت می تواند مجرمان را شناسایی کند و مدتی بازجو بود و حالا مدرس زبان بدن برای بازیگران است. از سال 1384 بود که به علم زبان صورت و زبان بدن علاقمند شده است. چون در ایران تدریس این زبان وجود نداشت، به همین علت به آمریکا رفته و زیر نظر پرفسور پائول اکمت پروانه تخصصی تشخیص و تفسیر احساسات و ریز حالت های چهره را دریافت کرده است.

محسن عبداللهیان علاوه بر فعالیت تدریس، خود نیز در قامت بازیگر در فیلم اولین امضا برای رعنا در سال 1396 و کاغذ خروس نشان سال 1390 بازی کرده است

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)