تولد:

ملیت:

رامتین پورقاسمیان

بازیگر

رامتین پورقاسمیان در فیلم مامان مهشید و یک طبقه و نیم به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)