تعداد بازدید از صفحه:

203

تولد:

ملیت:

نادیا راجی

نادیا راجی در آثاری همچون فیلم "تا ابد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)