تعداد بازدید از صفحه:

255

تولد:

ملیت:

مجتبی کاتوزیان

مجتبی کاتوزیان در آثاری همچون فیلمهای "شیطان وجود ندارد"، "جان دار"، "متری شش و نیم" و سریال "در میان خاکستر" ... به ایفای نقش پرداخته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)