تعداد بازدید از صفحه:

240

تولد:

ملیت:

نیلوفر امیرزاده

نیلوفر امیرزاده در آثاری همچون فیلم "شب اول هجده سالگی" به عنوان بازیگر فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)