تولد:

ملیت:

سارا سرابی

بازیگر

سارا سرابی در آثاری همچون فیلم "شب اول هجده سالگی" و فیلم کوتاه "شوگرکراش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)