تعداد بازدید از صفحه:

446

تولد:

ملیت:

وحید کرمانی

وحید کرمانی در آثاری همچون فیلمهای سینمایی "آبادان یازده 60"، "ناتمام"، "ژن خوک"، "سونامی"، "اعترافات ذهن خطرناک من" به عنوان بازیگر فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)