تولد:

ملیت:

مهرداد غفارزاده

کارگردان

مهرداد غفارزاده، کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "ترانه ای عاشقانه برایم بخوان"، "دریا و ماهی پرنده"، "گیرنده"، "روی خط صفر"، "روز ملاقات" و سریال "آهوی من مارال" را برعهده داشته است.

مهرداد غفارزاده همچنین در فیلم "دریا و ماهی پرنده" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (6)