تولد:

ملیت:

سیدجمال سیدحاتمی

کارگردان

سیدجمال سیدحاتمی کارگردانی فیلم های لاک قرمز و نه ماهگی را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین وی کارگردانی سریال محکومین را نیز برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (7)