تعداد بازدید از صفحه:

294

تولد:

ملیت:

کریم نشاط

کریم نشاط در آثاری همچون فیلمهای "زخمی"، "آبادانی ها"، "دایان باخ"، "آواز تهران" و سریالهای "سفر سبز"، "آبی مثل دریا"، "کت جادویی"، "خورشید شب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (4)