تولد:

ملیت:

شهرام قائدی

فیلموگرافی (46)

سریال ها (37)

کارگردانی (0)