تولد:

ملیت:

جمشید جهان زاده

فیلموگرافی (28)

سریال ها (28)

کارگردانی (0)