تولد:

ملیت:

فرحناز منافی ظاهر

فیلموگرافی (58)

پازل

1394

مجرم

1389

هما

1386

هدف

1373

همسر

1372

عروس

1369

سریال ها (42)

کارگردانی (0)